Visselblåsarpolicy

Att Watmas alla verksamheter fungerar väl och drivs enligt våra värderingar och med kvalitet är oerhört viktigt. Inte bara för våra elever utan också för våra medarbetare och alla som kommer i kontakt med oss på ett eller annat sätt. Därför är Watmas kultur byggd på ett gemensamt ansvar och ett arbete vi gör Tillsammans. Tillsammans tar vi ansvar för våra verksamheter och arbetar som ett lag för att skapa den bästa utbildningen. Vi skapar också en arbetsplats som vi är stolta över att vara Ambassadörer för.

Det innebär även att vi alla är skyldiga att reagera när vi stöter på något som avviker från våra värderingar och att vi agerar om vi ser missförhållanden som strider mot de lagar som styr våra verksamheter eller god sed på arbetsmarknaden eller inom branschen.

Vi som arbetar inom Watma har ett gemensamt ansvar att lyfta fram det som behöver ändras, justeras eller redas ut genom att följa vår interna förbättringsprocess där visselblåsning är den sista utvägen om inget annat fungerat.

Men vi välkomnar också alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med våra verksamheter att lyfta fram missförhållanden eller områden som utvecklas åt fel håll. Detta genom direktkontakt med vår tf. VD Erik Ramberg erik.ramberg@watma.se eller en anmälan via denna funktion, visselblåsning.

De som enligt lag har rätt att använda visselblåsartjänsten är följande:

  • Anställda både innan och efter anställning
  • Arbetssökande
  • Egenföretagare/konsulter
  • Volontärer
  • Praktikanter
  • Verksamma personer i företagets förvaltning, ledning samt aktieägare

Missförhållandena måste dock ha varit under den tid som personen var i kontakt med verksamheten.

Under hösten år 2021 introducerades ett stärkt skydd för personer som behöver rapportera missförhållanden inom ett företag eller en verksamhet. Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Det handlar om en utökning och stärkning av den så kallade Visselblåsarlagen.

Visselblåsning är den absolut sista slutstationen i ett företag eller verksamhet där missförhållanden fått gro och utvecklingen skett på helt fel sätt. Det är allvarliga situationer där överträdelser och brott skett mot lagar, god sed eller moral.

Enligt visselblåsarlagen handlar visselblåsning om att rapportera frekventa och systematiska misshållanden som är av allmän intresse.

Hur rapporterar jag enligt visselblåsarlagen?

Våra visselblåsarärenden hanteras externt, utanför koncernen. Detta för att den som behöver visselblåsa ska känna sig trygg med att ens identitet skyddas om anmälaren väljer att vara anonym samt att ärendet följer den process som lagen kräver. Vår externa part heter Human Lighthouse www.humanlighthouse.se.

Ett ärende enligt visselblåsarlagen rapporteras på ett av tre sätt:

Som anmälare finns rätten att välja att belägga ditt namn med sekretess efter att du lämnat din rapport enligt någon av de tre sätten ovan. Det innebär att det endast är Human Lighthouse som känner till vem du är och håller kontakten med dig i ärendet. Ärendet kommer att hanteras vidare på samma sätt, som beskrivs nedan, men ditt namn kommer att beläggas med sekretess.

Hur kommer din rapport att hanteras?

Det är viktigt att ett ärende tydligt tas emot, hanteras och följs upp för att säkerställa att missförhållanden på denna nivå verkligen tas på allvar och reds ut. Det finns lagkrav på att varje företag ska ha en mottagande funktion som utgör första instans. Den mottagande funktionen är också den som ska säkerställa skyddet för den som rapporterar samt se till att ärendet drivs vidare. Hos oss på Watma är det vår externa part Human Lighthouse som utgör mottagande funktion och sköter alla administration.

Watma Education har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Human Lighthouse för att garantera att processen följer GDPR. Som rapporterande är du alltid garanterad en uppföljning och ett svar på din anmälan.

Kontaktperson

Hannah Börefelt

Ledningsresurs