Försäkringar

Ute i Watma Educations alla verksamheter är samtliga elever försäkrade och omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Kollektiv Olycksfallsförsäkring

Samtliga elever vid Watma Education omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under skoltid, under aktiviteter anordnade i skolans regi samt under den direkta färden till och från skolan.

Försäkringstagare

På vissa orter är kommunen försäkringstagare och i andra fall står skolan som försäkringstagare med en försäkring tecknad via Länsförsäkringar eller Protector försäkring. Vänligen gå in på varje skolas hemsida som du hittar via knappen ”Våra skolor” för att se vad som gäller för respektive skola.

Våra skolor»