Ett familjeägt bolag

Om Watma Education

Watma Education driver gymnasieskolor i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad under namnet Fria Läroverken. Skolorna erbjuder gymnasieelever en möjlighet att kombinera ambitiösa studier med träning. Det spelar ingen roll om man som elev aldrig tidigare har tränat eller om man vill bli bäst i världen på sin idrott. Vi utmanar alla elever och tror stenhårt på att rörelse och träning leder till bättre studieresultat.

Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School i Kalmar, Karlstad, Norrköping, Trollhättan och Växjö. Skolorna har en internationell profil och har med utgångspunkt i vad forskningen visar leder till god kunskapsutveckling. Nordic International School särskiljer sig genom att ha höga krav på ordning och reda, utbilda tvåspråkigt på svenska och engelska samt med ett tydligt fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna tillämpar även skoluniform för elever och klädkod för personal.

Vidare finns grundskolan Kronoberg Skola i Växjö samt resursskolan KF-utbildning i Norrköping.

Sedan 2020 driver Watma Education även vuxenutbildning i Mälardalen samt en gymnasieskola i Eskilstuna under namnet Kunskapscompaniet.

Tillsammans är vi cirka 5500 elever och 600 medarbetare.

Vi består av 5 bolag

Fria Läroverken i Sverige AB

Fria Läroverken i Sverige AB är huvudman för gymnasieskolorna Fria Läroverken i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping samt för resursskolan KF-Utbildning i Norrköping.

Gymnasieskolor i Syd AB

Gymnasieskolor i Syd AB är huvudman för gymnasieskolorna Fria Läroverken i Kalmar, Karlshamn och Ystad.

Nordic International School AB

Nordic International School AB är huvudman för grundskolorna Nordic International School i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan samt Kronoberg Skola i Växjö.

Kunskapscompaniet Ankaret AB

Vidare finns vuxenutbildning under namnet Kunskapscompaniet (Kunskapscompaniet Ankaret AB). Utbildningen drivs i fasta lokaler i Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Örebro, Köping, Katrineholm och Nyköping. Kurser genomförs även på fler orter i Mälardalen.

Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB

Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB är huvudman för gymnasieskolan Kunskapscompaniet Gymnasium i Eskilstuna.

Bolagen ingår i Watma Group AB vars styrelse utgörs av: Anders Hultin (styrelseordförande), Charlotta Wikström, Göran Thorstenson, Per Ledin och Peter Ryman.