Våra skolor

Watma Education driver gymnasieskolan Fria Läroverken som finns i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Inom gruppen finns även grundskolan Nordic International School som har verksamhet i Kalmar, Karlstad, Norrköping och Trollhättan. Vidare driver Watma Education resursskolan KF-utbildning samt grundskolan Kronoberg Skola.

Sedan 2020 driver Watma Education vuxenutbildning samt en gymnasieskola i Eskilstuna under namnet Kunskapscompaniet.