Ledning

För att kontakta någon i ledningen, vänligen maila fornamn.efternamn@watma.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn-efternamn@watma.se

Våra medarbetare

Katharina Sjögren-Edström
VD

Katharina är VD och kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef inom Thoréngruppen med ansvar för deras vuxenutbildning Astar. Tidigare har hon bland annat varit VD för Lernia. Katharina tillträdde befattningen som VD den 3 april 2018.

Erik Ramberg
Vice VD och Affärsutvecklingschef – Grundskola och Gymnasium

Erik ansvarar för tillväxt inom grundskolan. Han har tidigare arbetat med affärsutveckling på Educations Media Group som är verksamma inom onlinemarknadsföring av utbildning.

Jennie Arpfjord
Affärsområdeschef – Gymnasium

Jennie arbetar som affärsområdeschef för gymnasieskolorna och ansvarar för dess verksamheter. Hon har tidigare arbetat 14 år som rektor vid olika gymnasieskolor inom AcadeMediakoncernen. I grunden är hon lärare i ma/no-ämnen för grundskolan men har också studerat en master i utbildningsledarskap samt Rektorsprogrammet.

Mikael Torkeli
Mikael Torkeli
Affärsområdeschef – Vuxenutbildning

Mikael arbetar som affärsområdeschef för vuxenutbildning och ansvarar för dess verksamheter. Han har jobbat med vuxenutbildning i 15 år och kommer senast från en roll som försäljningschef på Astar och dessförinnan har han jobbat som regionchef, affärskonsult och General Manager på flera olika företag.

Charlotte Vällfors
Affärsutvecklingschef – Vuxenutbildning

Charlotte ansvarar för tillväxt inom vuxenutbildningen och kommer närmast från Stockholms stad där hon varit utvecklingschef. Innan dess har hon jobbat 12 år inom vuxenutbildningsbranschen, varav 11 år som chef i olika befattningar, senast som utbildningsdirektör inom Hermods AB. Charlotte har en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap och statskunskap från Uppsala universitet.

Anna Frosch Nordin
Marknadschef

Anna ansvarar för kommunikation och marknadsföring. Hon kommer närmast från Kreab där hon varit senior kommunikationsrådgivare. Hon har dessförinnan varit Kvalitets- och Marknadschef inom Kunskapsskolan samt biträdande Kvalitetschef inom AcadeMedia. Anna har en civilekonomexamen, inriktning marknadsföring, från Handelshögskolan i Stockholm.

Anna Forsell
Verksamhetsutvecklingschef

Anna ansvarar för koncernens verksamhetsutveckling, vilket innefattar såväl kvalitets- som koncept och utvecklingsfrågor. Hon har tidigare varit Koncept- och utvecklingschef inom Astar och har erfarenhet av utvecklingsarbete för såväl IT och digitalisering i skolan som pedagogiskt ledarskap för lärare och rektorer. Anna har genomgått rektorsutbildningen och arbetat på Lernia och Sigrid Rudebecks gymnasium.

Christian Wiklander
Ekonomichef

Christian ansvarar för ekonomifunktionen.
Han kommer senast från Hermods inom AcadeMedia och har erfarenhet av ekonomi, affärsutveckling och strategiarbete.
Christian har även arbetat på Lernia, Electrolux och McKinsey.

Pär Sigvardsson
HR-chef

Pär är HR-chef vilket han varit sedan 1999. Han började som det i Eductus som övergick till AcadeMedia 2004. Perioden 2007-2010 var han verksam som HR-chef inom Elgiganten Logistik och från 2010 fram till 2013 inom JB Edcuation. Pär har en bakgrund från Försvarsmakten där han sysslade med utbildning och slutade som aktiv officer med majors grad.