Ledning

För att kontakta någon i ledningen, vänligen maila fornamn.efternamn@watma.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn-efternamn@watma.se

Erik Ramberg
Tf VD samt Etableringschef
Sara Strömgren Davidsson
HR-chef
Pär Sigvardsson
Teknik & Service-chef
Christian Wiklander
Ekonomichef
Carl-Ola Petersson
Marknadschef
Anna Forsell
Kvalitet, statistik & analys-chef
Katharina Sjögren-Edström
Tf Affärsområdeschef grundskola
Charlotte Florestedt
Affärsområdeschef Vux
Åsa Hässlebro
Affärsområdeschef gymnasieskola