Ledning


För att kontakta någon i ledningen, vänligen maila fornamn.efternamn@watma.se. Om personen du söker har två efternamn, maila fornamn.efternamn-efternamn@watma.se


Katharina Sjögren-Edström, VD

Katharina är VD och kommer närmast från tjänsten som affärsområdeschef inom Thoréngruppen med ansvar för deras vuxenutbildning Astar. Tidigare har hon bland annat varit VD för Lernia. Katharina tillträdde befattningen som VD den 3 april 2018.

 

Anna Frosch Nordin, Marknadschef

Anna ansvarar för kommunikation och marknadsföring. Hon kommer närmast från Kreab där hon varit senior kommunikationsrådgivare. Hon har dessförinnan varit Kvalitets- och Marknadschef inom Kunskapsskolan samt biträdande Kvalitetschef inom AcadeMedia. Anna har en civilekonomexamen, inriktning marknadsföring, från Handelshögskolan i Stockholm.

Anna Forsell, Verksamhetsutvecklingschef

Anna ansvarar för koncernens verksamhetsutveckling, vilket innefattar såväl kvalitets- som koncept och utvecklingsfrågor. Hon har tidigare varit Koncept- och utvecklingschef inom Astar och har erfarenhet av utvecklingsarbete för såväl IT och digitalisering i skolan som pedagogiskt ledarskap för lärare och rektorer. Anna har genomgått rektorsutbildningen och arbetat på Lernia och Sigrid Rudebecks gymnasium.

Christian Wiklander, Ekonomichef

Christian ansvarar för ekonomifunktionen.
Han kommer senast från Hermods inom AcadeMedia och har erfarenhet av ekonomi, affärsutveckling och strategiarbete.
Christian har även arbetat på Lernia, Electrolux och McKinsey.

 

Erik Ramberg, Affärsutvecklingschef – Grundskola och gymnasium (föräldraledig)

Erik ansvarar för etablering och fastigheter.
Han har tidigare arbetat med affärsutveckling på
Educations Media Group som är verksamma inom
onlinemarknadsföring av utbildning.

 

Pär Sigvardsson, HR-chef

Pär är HR-chef vilket han varit sedan 1999. Han började som det i Eductus som övergick till AcadeMedia 2004. Perioden 2007-2010 var han verksam som HR-chef inom Elgiganten Logistik och från 2010 fram till 2013 inom JB Edcuation. Pär har en bakgrund från Försvarsmakten där han sysslade med utbildning och slutade som aktiv officer med majors grad.