Rekordmånga vill studera på Watmas gymnasieskolor: ”Bästa betyget vi kan få”

news

2021-02-19, 08:32

Ansökan till årets preliminärval till gymnasiet har nu stängt på samtliga orter där koncernen har gymnasieskolor och årets resultat visar på en stor ökning av antalet förstahandssökande. Totalt har antalet elever som har Fria Läroverken eller Kunskapscompaniet gymnasieskola som sitt förstahandsval ökat med 15 procent sedan i fjol och är det största antalet sökande koncernen hittills haft. – Att vi fortsätter växa visar att våra koncept fungerar, säger Katharina Sjögren-Edström, VD på Watma Education.

– Vi har ett rekordstort söktryck i år och det är vi väldigt glada och stolta över. Vi arbetar kontinuerligt och målmedvetet med att göra skolorna och våra program attraktiva för att ge fler elever tillgång till en riktigt bra utbildning. Det stora antalet förstahandssökande ser jag som ett resultat av det arbetet, säger Katharina Sjögren-Edström.

Under det gångna läsåret har flera satsningar gjorts för att utveckla verksamheterna och rusta upp skolornas lokaler, både med fokus på välfungerande studiemiljöer och träningslokaler. Inom Fria Läroverken har koncernen inlett ett ambitiöst program för bättre skolrestauranger och bland annat lanserat ett samarbete med skolmatsappen ”Mitt Käk” som ger eleverna större inflytande på veckans skolmat. Initiativet har drastiskt ökat elevernas nöjdhet med skolmaten och minskat skolornas matsvinn.

Skollunchen har varit ett av våra utvecklingsområden och det är väldigt roligt att idag kunna erbjuda både elever och personal de fördelar som vi anser att konceptet kring ”Mitt Käk” genererar, säger Katharina Sjögren-Edström.

På Kunskapscompaniets gymnasieskola har Vårdprogrammet, skolans senaste programtillskott, börjat etablera sig och fått betydligt fler sökande än tidigare. Resultatet från det preliminära gymnasievalet visar ett stort intresse för skolan som har 16 procent fler förstahandssökande än i fjol.

Fria Läroverkens skolor utvecklas alla positivt och vi ser en stor ökning av förstahandssökande vid bland annat Karlshamn Fria Läroverk som har 60 procent fler förstahandssökande än föregående år. Det här är även första året för Kunskapscompaniet inom koncernen och det är väldigt roligt att vi redan nu ser en positiv utveckling i antalet förstahandssökande till skolan, säger Katharina Sjögren-Edström.

Presskontakt

Relaterat material