Mycket goda resultat för eleverna på IMA-programmet på KF-utbildning

news

2021-08-17, 07:58

Sammanställningen av kunskapsresultaten för KF-utbildning läsåret 2020/21 visar att skolan lyckats mycket väl med uppdraget att ge eleverna en omstart efter grundskolan. Nära 9 av 10 elever går vidare till studier eller arbete när de lämnar skolan.

På KF-utbildning i centrala Norrköping går elever som inte har med sig godkända betyg från grundskolan. Eleverna läser ett introduktionsprogram – så kallat individuellt alternativ (IMA) – särskilt anpassat för ungdomar som ännu inte har de betyg som krävs för behörighet till gymnasiet.

Årets resultatsammanställning visar att drygt 88 procent av skolans elever går vidare till antingen studier eller arbete. Efter två år på skolan nådde 8 av 10 av de satta betygen upp till nivån godkänt eller bättre (A-E).

– Vårt mål är att varje elev ska nå sin allra högsta potential. För att komma dit kartlägger vi hur varje elev lär sig bäst och sen låter vi eleven lära sig på det sättet. När vi har hittat vad som funkar, då släpper det för det allra flesta och flera elever inser att de inte bara kan nå godkänt utan till och med ett högre betyg, säger Marianne Eklind, verksamhetschef på KF-utbildning.

Eleverna ger också skolan mycket höga omdömen i den årliga elevundersökningen där vårens resultat visar att drygt 90 procent av eleverna tycker att skolan har bra lärare och att 9 av 10 trivs på skolan. Av samtliga elever svarar 8 av 10 att de kan rekommendera skolan till andra.

Fakta om KF-utbildning

KF-utbildning är en skola med elever i olika situationer som har olika lång väg till ett nationellt program. Skolans arbetssätt har tre ben: Lärande, Trygghet och Individuell anpassning och arbetar med målsättningen att få elever att lyckas i skolan utifrån sina förutsättningar. Eleverna går på skolan olika länge, beroende på hur lång tid det tar för dem att få sina betyg. Skolan är belägen i nyrenoverade lokaler i centrala Norrköping och elever söker till skolan via gymnasieantagningen.

Presskontakt