Maria Ekdahl tillträder som Kvalitetsutredare vid Watma Education

pressrelease

2020-09-10, 07:00

Den 14 september tillträder Maria Ekdahl sin nya tjänst vid Watma Education. Hennes roll blir att arbeta med koncernens kvalitetsarbete i frågor som bland annat rör myndigheter, inspektioner samt anbudsförfaranden.

– Efter att i flera år verkat mycket operativt som chef ser jag fram emot att fokusera på den kvalitativa delen, säger Maria Ekdahl.

Med en lärar- och rektorsexamen samt en magister i fysik, har Ekdahl senast arbetat som Affärsområdeschef på Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI). Dessförinnan har hon varit regionchef och rektor vid Astar samt egenföretagare, statsgeofysiker och lärare.

– Jag har samlat på mig en bred erfarenhet och efter att ha verkat inom skolvärlden i många olika roller och jag tror att jag med den erfarenheten kan bidra med nya perspektiv i koncernen.

Som kvalitetsutredare kommer Maria Ekdahl arbeta i ett team med Verksamhetsutvecklingschef, Skolchefer, Kvalitetssamordnare och Utvecklingsledare.

Kontakt
Maria Ekdahl
maria.ekdahl@watma.se
073-323 22 89