Linnéa Nyberg är ny specialpedagog vid centrala elevhälsan inom Watma Education

news

2021-09-07, 07:50

Watma Education fortsätter att växa och förstärker nu den centrala Verksamhetsutvecklingsfunktionen med Linnéa Nyberg som blir ny specialpedagog för den centrala elevhälsan.

Linnéa Nyberg kommer närmast från en tjänst som specialpedagog på Snitz gymnasium i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av en mängd olika roller inom skolan och har förutom att arbeta som lärare även varit speciallärare, personlig assistent, elevassistent, barnskötare, förskollärare, barnsamordnare och umgängesstödjare.

Hon ser fram emot att verka för en ännu mer tillgänglig lärmiljö för eleverna tillsammans med personalen ute på skolorna.

– Min erfarenhet av att forma en tillgänglig lärmiljö för eleverna och då särskilt elever som av olika anledningar har behov av stöd kring sin egen situation eller sin omgivning hoppas jag ska bli ett viktigt bidrag till Watmas verksamhet, säger Linnéa Nyberg.

    Linnéa Nyberg är utbildad grundskollärare åk F-7, förskollärare, fritidspedagog samt specialpedagog.