Kunskapscompaniet utbildar bussförare i Eskilstuna och Nyköping

news

2022-01-24, 11:05

Kunskapscompaniet har fått Arbetsförmedlingens fortsatta förtroende att utbilda yrkesförare för buss. Utbildningarna genomförs i Eskilstuna och Nyköping. Avtalet gäller från 1 mars och starterna sker kontinuerligt. Kunskapscompaniet räknar med att utbilda över 240 nya busschaufförer per år.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska uppnå en kompetensnivå som motsvarar de krav för anställning som ställs inom området och få de intyg, bevis och certifikat som behövs samt att kursdeltagarna efter avslutad utbildning är anställningsbara.

– Transportbranschen har stora rekryteringsbehov. Det känns därför bra att kunna bidra till att fler yrkesförare utbildas och vi är glada för att vi har fått Arbetsförmedlingens förtroende att bedriva utbildningarna i Eskilstuna och Nyköping, säger Mari Holmberg, verksamhetschef Transport Kunskapscompaniet.

Enligt Arbetsförmedlingen och branschen uppskattas rekryteringsbehovet av bussförare till 5 000 årligen.

Utbildningen präglas av ett högt säkerhetstänk och individuell coachning för att varje deltagare ska bli en ansvarstagande, självständig yrkesförare som kan planera och organisera sitt arbete. Deltagarna utbildas också i att uppträda ansvarsfullt i trafiken och bemöta kunderna på ett respektfullt sätt.

Utbildningen är som mest ca 28 veckor lång och det är Arbetsförmedlingen som förmedlar utbildningsplatserna.

Presskontakt

Relaterat material