Kunskapscompaniet godkänt för validering av Industriteknik BAS

news

2022-07-06, 11:01

Arbetsförmedlingen har godkänt Kunskapscompaniet för validering av yrkeskunskaper i Industriteknik BAS. Valideringen erbjuds i Eskilstuna, Flen, Köping och Mora.

Arbetssökande som tidigare jobbat inom industrin har nu möjlighet att validera sina yrkeskunskaper hos Kunskapscompaniet. Vid en validering genomförs en kompetenskartläggning, kompetensbedömning och ett kompetensbevis utfärdas. Genom validering i Industriteknik BAS testas man utifrån den baskompetens som krävs för att kunna jobba inom svensk industri.

– Valideringen säkerställer att personen har den lägsta kompetensnivå som krävs för arbete inom industrin. Kvittot på detta är kompetensbeviset, berättar Pernilla Jacobsson, verksamhetschef Kunskapscompaniet.

  Industriteknik BAS består av tio kompetensområden som är viktiga för arbete i industrin. De kompetensområden som man valideras inom är:

  • Hälsa, miljö och säkerhet
  • IT och automation
  • Kvalitet
  • Matematik
  • Mätteknik
  • Produktionsteknik – ekonomi
  • Ritningsläsning
  • Språk – engelska
  • Språk – svenska
  • Underhåll

  Valideringen hos Kunskapscompaniet genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och tar cirka en halv dag att genomföra.

  Mer information om industrivalidering finns hos Svensk Industrivalidering

  Presskontakt

  Relaterat material