Höga studieresultat på Watma Educations grundskolor våren 2021

news

2021-06-18, 13:53

De preliminära betygsresultaten för avgångseleverna på grundskolorna inom Watma Education – Kronoberg Skola i Växjö samt Nordic International School i Karlstad, Norrköping och Trollhättan– visar att skolorna presterar på topp i sina respektive kommuner.

Vid Kronoberg Skola i Växjö gick årets 9:or ut med ett genomsnittligt meritvärdet på 249,1 och 92 procent av eleverna uppnådde gymnasiebehörighet, vilket befäster skolans position som den bäst presterande skolan i kommunen*.

Inom Nordic International School nådde avgångseleverna högst meritvärde i kommunen* både i Karlstad och Norrköping. Vid Nordic International School Karlstad gick årets 9:or ut med ett genomsnittligt meritvärdet på 278,2 poäng och 100 procents gymnasiebehörighet och i Norrköping var det genomsnittliga meritvärdet 279,9 poäng och 98 procent fick gymnasiebehörighet.

Vid Nordic International School Trollhättan var årets 9:or skolans första avgångsklass och de gick ut med ett genomsnittligt meritvärde på 250,8 vilket var näst bäst i kommunen, och 9 av 10 elever uppnådde gymnasiebehörighet.

Vid nystartade Nordic International School Kalmar går den första avgångsklassen ut våren 2023 men en titt på eleverna i årskurs 7 (skolans äldsta elever det första skolåret) visar att de redan nu uppnått ett meritvärde på 241,7, vilket kan jämföras med 237,9 som var genomsnittligt meritvärde i Kalmar kommun för åk 9-elever*.

På samtliga orter var det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever med gymnasiebehörighet avsevärt högre än genomsnittet i kommunen, enligt den senast tillgängliga statistiken från Skolverket (2019).

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019

Presskontakt

Nordic International School