Frisörprogrammet – mycket populärt på Karlshamn Fria Läroverk

pressrelease

2023-03-02, 09:00

I det preliminära gymnasievalet är Karlshamn Fria Läroverks frisörprogram mycket populärt. Gemenskapen mellan eleverna och lärarna är en bidragande faktor till populariteten.

I salong Fria på Karlshamn Fria Läroverk arbetar elever och lärare ihop som ett team. Ett ledord i undervisningen är tillsammans.

– Vi har en underbar gemenskap mellan oss alla på frisörprogrammet. Vi ser oss som kollegor tillsammans med våra elever. Här finns inget vi och dem, alla är tillsammans, säger, Linda Älmeliden lärare på frisörprogrammet.

Att arbeta som frisör är ett kreativt yrke där man får träffa mycket människor. Det är också ett yrke där det är viktigt att vara stark i kroppen för att kunna orka stå upp och arbeta i så många timmar.

– Eftersom skolans koncept går ut på ”för träning och studier” så får eleverna även möjligheten till träning under sin skoltid. Detta är viktigt för att som frisör måste man vara uthållig. Vi lär också ut hur man arbetar på ett ergonomiskt sätt för att kroppen ska kunna hålla i många år, säger Susanne Björkqvist, lärare på frisörprogrammet.

Enligt arbetsförmedlingens yrkesprognos ser det ljust ut för de som utbildar sig till frisörer. Det finns en mycket stor chans till att få jobb. Detta i kombination med att utbildningen har ett tätt samarbete med frisörbranschen ger det eleverna mycket bra förutsättningar inför framtiden. Eleverna får minst 15 veckors APL där de är ute på riktiga arbetsplatser och arbetar. Elever matchas ihop med arbetsplatser som ska uppfylla deras förväntningar och krav.

– För att eleverna ska bli nöjda med sin APL matchar vi ihop de med arbetsplatser som uppfyller deras förväntningar och krav, säger Susanne Bergqvist.

På programmet genomförs också andra aktiviteter där man får kontakter med samhället. Till exempel har man besökt ålderdomshem för att fixa håret på äldre människor och man har också hjälpt till med att klippa ukrainska flyktingar.

– Det är viktigt för oss att göra aktiviteter med våra elever som får de att känna sig meningsfulla i sin arbetsroll, säger Linda Älmeliden.

Framöver kommer man på utbildningen fortsätta med att hjälpa eleverna att skapa kontakter med personer i branschen. Man satsar också på att fortsätta att jobba tillsammans för att öka gemenskapen.

– Det är så roligt att frisörprogrammet är uppskattat och man ser verkligen hur alla elever trivs. Att gå frisörprogrammet gör att du kan komma direkt ut i arbetslivet antingen som anställd eller som egenföretagare. För den som vill går det också att läsa vidare på högskola och universitet, säger Christina Persson, rektor på Karlshamn Fria Läroverk.

Presskontakt

Relaterat material