Åke Isaksson tillträder som Utvecklingsledare vid Watma Education

pressrelease

2020-09-08, 07:00

Watma Education expanderar sitt affärsstöd inom Verksamhetsutveckling. En av satsningarna är den nya tjänsten Utvecklingsledare som Åke Isaksson nyligen tillträtt.

– Jag ser fram emot att arbeta operativt ute på skolorna för att utveckla undervisningen till en riktigt hög nivå. Delar av utvecklingen kommer att ske i nära samarbete med skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren som Watma Education har ett samarbete med sedan några år tillbaka. Min erfarenhet som Utvärderingsledare i utmärkelsen ”Bättre Skola” har givit mig insyn i några av Sveriges mest kvalitativa skolor. De kunskaperna vill jag sprida till både skolledare, lärare och elever i hela vårt bolag, säger Åke Isaksson.

Med bakgrund som utbildad matematiklärare har Isaksson under 20 år utvecklat lärandets förutsättningar i såväl grundskolor som gymnasieskolor. Senast kommer han från rollen som Verksamhetschef inom Thoren Framtid. Dessförinnan har han arbetat som Kvalitetssamordnare inom ThorenGruppens alla affärsområden där han bland annat har drivit projekt som handlat om att utveckla förstelärarens roll samt att leda ”Mattelyftet”.

Kontakt
Åke Isaksson
ake.isaksson@watma.se
073-323 23 54