Watma Educations betygsresultat 2020

pressrelease

2020-07-01, 07:00

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Watma Education här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

Grundskolan

Nordic Kalmar och Trollhättan är nya skolor och har därför inte examinerat en klass i årskurs 9 än.

Gymnasieskolan

Läs mer om Watma Academys kvalitetsarbete här.