Watma Educations betygsresultat 2020

Sedan juni 2020 offentliggör inte Skolverket längre betygsstatistik på skolnivå. Därför redovisar Watma Education här samtliga resultat för avgångseleverna vårterminen 2020.

Grundskolan


Nordic Kalmar och Trollhättan är nya skolor och har därför inte examinerat en klass i årskurs 9 än.

Gymnasieskolan