Fakturering

Betalningsvillkor
Watma Education antar betalning efter utförd tjänst eller levererad vara med betalningsvillkor 30 dagar från bokningsdatum som står på fakturan.

Fakturering
För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs det att fakturan är adresserad rätt och märkt med nedanstående uppgifter.


1. Referens, beställaren (för- och efternamn)


2. Avdelningsnummer

Fria Läroverken
Kalmar Fria Läroverk (201)
Karlstad Fria Läroverk (781)
Karlshamn Fria Läroverk (801)
Linköping Fria Läroverk (770)
Norrköping Fria Läroverk (730)
Malmö Fria Läroverk  (430)
Ystad Fria Läroverk (501)

KF-utbildning (731)

Kronoberg Skola (2201)

Nordic International School
Nordic International School i Karlstad (4401)
Nordic International School i Norrköping (3301)
Nordic International School i Trollhättan (5501)

Watma Education (huvudkontor)
Huvudkontor (10)
IT (20)
HR (30)
Watma Academy (40)
Marknad (50)
Ekonomi/Inköp (60)
Kvalitet (70)
Fastighet/Etablering (80)


3. Specifikation av utförd tjänst/vara som beställts


4. Datum för utförd tjänst/beställd vara


5. Leveransadress


6. Fakturaadress

Fria Läroverken i Malmö, Norrköping, Linköping och Karlstad samt KF-utbildning: faktura@laroverken.se
Fria Läroverken i Kalmar, Karlshamn och Ystad: Gisab.faktura@laroverken.se
Kunskapscompaniet Ankaret AB: faktura@kunskapscompaniet.se
Kunskapscompaniet gymnasium KCGY AB: faktura-gy@kunskapscompaniet.se
Nordic International School och Kronoberg Skola: nis.faktura@laroverken.se
Watma Education AB: faktura@watma.se


7. Organisationsnummer

Fria Läroverken i Sverige AB (Fria Läroverken i Malmö, Norrköping, Linköping och Karlstad samt KF): 556917-2041
Gymnasieskolor i Syd AB: (Fria Läroverken i Kalmar, Karlshamn och Ystad): 556930-6979
Kunskapscompaniet Ankaret AB: 556530-4028
Kunskapscompaniet gymnasium KCGY AB: 556138-3885
Nordic International School AB (Nordic International School och Kronoberg Skola): 556610-2033
Watma Education AB: 559197-0396