Samlad information om covid-19

Watma Education följer löpande myndigheternas rekommendationer med anledning av covid-19. Vi samlar information samt besvarar de vanligaste frågorna vi får med anledning av detta på respektive skolas hemsida. Se länkar nedan:

KF-utbildning

Kronoberg Skola

Kunskapscompaniet

Fria Läroverken

Nordic International School